Đấu thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, việc lựa chọn nhà thầu phù hợp là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án. Các dịch vụ phi tư vấn thường bao gồm các hoạt động như quản lý sự kiện, đào tạo, hoặc cung cấp dịch vụ bảo trì, không yêu cầu sự tham gia trực tiếp của chuyên gia tư vấn nhưng lại đòi hỏi sự đánh giá cẩn trọng về năng lực thực hiện. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu, cần áp dụng những phương pháp đánh giá HSDT phù hợp với đặc thù của các gói thầu này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá ba phương pháp đánh giá phổ biến: phương pháp giá đánh giá, phương pháp giá thấp nhất, và phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Những phương pháp này không chỉ giúp xác định được nhà thầu có năng lực mà còn đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng và chi phí trong việc cung cấp dịch vụ.

1- Thế nào là dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu 

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 giải thích từ ngữ dịch vụ phi tư vấn như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

 1. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động dịch vụ bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, nghiệm thu chạy thử, chụp ảnh vệ tinh; in ấn; vệ sinh; truyền thông; sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và hoạt động dịch vụ khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 4 Điều này.

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động dịch vụ bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, nghiệm thu chạy thử, chụp ảnh vệ tinh; in ấn; vệ sinh; truyền thông; sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và hoạt động dịch vụ khác không phải là dịch vụ tư vấn.

Như vậy, hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn là toàn bộ các tài liệu mà nhà thầu chuẩn bị và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. HSDT này nhằm trình bày khả năng, phương pháp thực hiện và giá trị dịch vụ mà nhà thầu đề xuất để cung cấp một hoặc nhiều loại dịch vụ phi tư vấn. Các dịch vụ phi tư vấn này bao gồm các hoạt động như logistics, bảo hiểm, quảng cáo, nghiệm thu chạy thử, chụp ảnh vệ tinh, in ấn, vệ sinh, truyền thông, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và các hoạt động dịch vụ khác không yêu cầu sự tham gia của các chuyên gia tư vấn để đưa ra khuyến nghị chiến lược hoặc phân tích chuyên sâu.

2- Các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quy trình đấu thầu. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét ba phương pháp được quy định tại Điều 58 Luật đấu thầu 2023: phương pháp giá đánh giá, phương pháp giá thấp nhất và phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

2.1. Phương pháp giá thấp nhất 

 • Đối tượng áp dụng

 Gói thầu mà các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

 • Cách thức áp dụng

 Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

2.2. Phương pháp giá đánh giá

Giá đánh giá là giá dự thầu sai khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn.

 • Đối tượng áp dụng: Phương pháp giá đánh giá được áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn.
 • Các thức áp dụng:
 • Một hoặc các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu; công suất, hiệu suất; kết quả thống kê, đánh giá việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó, bao gồm cả việc xem xét xuất xứ; đấu thầu bền vững và các yếu tố khác.
 • Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

2.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

 • Đối tượng áp dụng: Gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông, bảo hiểm; gói thầu hàng hóa, xây lắp có đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao mà không áp dụng được phương pháp giá đánh giá và gói thầu cần xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật và giá.
 • Cách thức áp dụng: 

Điểm tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa điểm kỹ thuật và điểm giá. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

3- Điều kiện xét duyệt trúng thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn

Điều 61 Luật Đấu thầu 2023, để được xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn nhà thầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ
 • Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Có giá trị phần sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu
 • Đối với phương pháp giá thấp nhất: có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; đối với phương pháp giá đánh giá: có giá đánh giá thấp nhất; đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: có điểm tổng hợp cao nhất
 • Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Đối với nhà thầu không được lựa chọn, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu không trúng thầu.

Trên đây là những ý kiến pháp lý của Văn phòng Luật sư Tinh Hoa Việt về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo quy định mới nhất của Luật đấu thầu năm 2023. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Tinh Hoa Việt để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Để lại bình luận

Có thể bạn quan tâm

0906060784