Tin tức

Quy định mới nhất về thời gian xin cấp giấy lưu hành thuốc

Quy định mới nhất về thời gian xin cấp giấy lưu hành thuốc

Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc từ 20/10/2022.

Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc được quy định tại Điều 36 Thông tư này như sau:

– Trong 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược rà soát, phân loại và gửi hồ sơ cho các chuyên gia/đơn vị thẩm định.

– Trong 06 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Cục Quản lý Dược, các chuyên gia thẩm định/đơn vị thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định và gửi Cục Quản lý Dược tổng hợp, đề xuất ý kiến trên biên bản thẩm định.

– Trong 02 tháng kể từ ngày nhận biên bản thẩm định, Cục Quản lý Dược có văn bản trả lời đối với hồ sơ thẩm định chưa đạt và nêu rõ lý do. Đối với hồ sơ được Cục Quản lý Dược đề xuất cấp, không cấp hoặc đề xuất cần xin ý kiến của Hội đồng, Cục Quản lý Dược chuyển cho Văn phòng Hội đồng để tổ chức họp Hội đồng;

– Trong 01 tháng kể từ ngày nhận được tài liệu từ Cục Quản lý Dược, Văn phòng Hội đồng tổ chức họp và gửi biên bản họp về Cục Quản lý Dược;

– Trong 01 tháng kể từ ngày nhận được biên bản họp, Cục Quản lý Dược ra quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đạt thì Cục Quản lý Dược phải có văn bản trả lời theo kết luận của Hội đồng đối với hồ sơ thẩm định và nêu rõ lý do.

Tổng thời gian Cục Quản lý Dược cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tối đa là 12 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc (trừ trường hợp thực hiện theo quy trình thẩm định nhanh).

Trường hợp không cấp/chưa cấp, Cục Quản lý Dược phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2022.

Để lại bình luận

Có thể bạn quan tâm

0906060784