Tin tức Luật

Đấu giá biển số xe: Khi nào người tham gia đấu giá được lấy lại tiền?

Các phương tiện thông tin đại chúng những ngày cuối tháng 8 vừa qua đã xôn xao về phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên đã không thể hoàn thành và đặc biệt là với câu hỏi khi nào người tham gia đấu giá lấy lại được tiền?

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam – đơn vị được Bộ Công an lựa chọn tổ chức đấu giá biển số ô tô thì 9h15 sáng 22/8, sẽ diễn ra cuộc đấu giá biển số đầu tiên của phiên thứ nhất.

Tuy nhiên, sau hơn 20 phút, người tham gia không thể đăng nhập hệ thống. Trang thông tin đấu giá biển trực tuyến vẫn chưa thể mở phòng đấu. Một số người tham gia đấu giá đã đăng ký tham gia đấu giá thành công (đã đặt cọc tiền) cho biết họ không thể truy cập tài khoản.

Đến chiều cùng ngày, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức thông tin tới báo chí về kết quả của phiên đấu giá biển số ô tô. Giải đáp về thông tin trang web đấu giá gặp sự cố, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết do lưu lượng truy cập vào trang web tăng cao đột biến dẫn đến hệ thống gặp sự cố, khách hàng không thể truy cập được vào phòng đấu giá biển số.

Phía đơn vị này cho biết đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những khách hàng đã đặt trước tiền hồ sơ và lệ phí đấu giá 11 biển số trong sáng 22/8 sẽ được giữ nguyên số tiền này và quyền lợi khi tham gia đấu giá cuộc tiếp theo. Ngày 26/8,  Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã ra thông báo số 06/2023/TB-VPA cho biết thời gian tổ chức cuộc đấu giá tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 16/9/2023.

Vậy, cơ sở nào cho việc tổ chức đấu giá lại và người tham gia đấu giá muốn lấy lại tiền thì có được không?

Sau đây là ý kiến của Luật sư Đỗ Hồng Sơn – Phó trưởng Văn phòng luật sư Tinh Hoa Việt:

Việc tổ chức đấu giá và giải quyết các vấn đề phát sinh đã được quy định trong Quy chế được đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam ban hành căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định 39/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Theo Quyết định số 01/2023/QĐ-VPA ngày 19/7/2023 về việc ban hành Quy chế đấu giá biển số xe ô tô – Phiên đấu giá thứ nhất và Quyết định số 02/2023/QĐ-VPA ngày 18/8/2023 về việc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế đấu giá biển số xe ô tô – Phiên đấu giá thứ nhất quy định cụ thể như sau:

– Về việc tổ chức đấu giá lại:

Theo điểm b khoản 1 Điều 18 Trường hợp dừng cuộc đấu giá thì công ty có thể dừng cuộc đấu giá trong trường hợp “xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định của Bộ luật Dân sự và tại điều 20 của Quy chế này.”

Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 20 Xử lý trường hợp phát sinh của trang đấu giá trực tuyến thì “Cuộc đấu giá bị dừng và được tổ chức lại khi xảy ra lỗi kỹ thuật của trang thông tin đấu giá trực tuyến khiến cho người tham gia đấu giá không thể trả giá được”. Ngoài ra tại khoản 3 điều này cũng nêu “Việc tổ chức đấu giá lại được thực hiện sau khi lỗi hệ thống được khắc phục. Công ty sẽ thông báo cho những người đã tham gia đấu giá thời gian tổ chức lại cuộc đấu giá. Trong trường hợp này người tham gia đấu giá sẽ trả giá lại từ đầu”

Như vậy, theo các điều khoản trên, Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam có quyền tạm dừng phiên đấu giá khi xảy ra lỗi kỹ thuật của trang thông tin đấu giá trực tuyến và sẽ tổ chức đấu giá lại sau khi khắc phục lỗi hệ thống và những người đã tham gia đấu giá sẽ tham gia đấu giá lại từ đầu và sẽ không được hoàn lại tiền nếu Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá lại với các điều kiện như ban đầu.

– Người tham gia đấu giá sẽ được lấy lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

Theo khoản 4 và điển b khoản 5 Điều 8 Thời gian, cách thức nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước và xử lý tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước thì “Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá” và “trường hợp người tham gia không trúng đấu giá hoặc không thuộc trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước tại quy chế này sẽ được hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá”

Ngoài ra theo điểm e khoản 1 Điều 21 Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá “được từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.”

Như vậy, người tham gia đấu giá chỉ được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp cụ thể như sau:
– Đến ngày 16/9/2023 mà Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam không tổ chức đấu giá lại như theo Thông báo số 06/2023 ngày 26/8/2023 về việc đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất. Thì sau 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá thì người tham gia đấu giá được hoàn trả tiền đặt trước.

– Đến ngày 16/9/2023 mà Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá lại thành công như theo Thông báo số 06/2023 ngày 26/8/2023 về việc đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất mà người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thì người tham gia đấu giá được hoàn trả tiền đặt trước.

– Khi người tham gia đấu giá từ chối tham gia khi nhận được thông tin sự thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Nhưng người tham gia đấu giá phải từ chối việc tham gia bằng văn bản và gửi thư từ chối tham gia qua thư điện tử dgbs@vpa.com.vn hoặc gửi thư chuyển phát trực tiếp về công ty trước 03 ngày khi phiên đấu giá diễn ra.

Hy vọng các thông tin trên đã giải đáp phần nào thắc mắc của những người tham gia đấu giá biển số xe ô tô nói riêng và quý vị độc giả nói chung.

Để lại bình luận

Có thể bạn quan tâm

0906060784