Tư vấn PL dân sự

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận thừa kế quyền sử dụng đất không?

Hiện nay có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, vậy họ có được thừa kế bất động sản tại Việt Nam không?

Câu hỏi: Năm 2021, bố mẹ tôi chết có để lại thừa kế một số mảnh đất tại Việt Nam (những mảnh đất này đứng tên bố mẹ tôi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hiện tại tôi đang định cư ở Mỹ thì liệu tôi có được nhận thừa kế những mảnh đất đấy không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Văn phòng Luật sư Tinh Hoa Việt xin đưa ra một số ý kiến tư vấn đối với trường hợp của khách hàng như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai năm 2013;

– Luật Nhà ở năm 2014;

– Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

2. Giải quyết tình huống

Căn cứ Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất như sau:

“Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

…”

Bên cạnh đó, căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013:

“đ. Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải tất cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có quyền này mà phải thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 186 Luật Đất đai 2013, theo đó, phải “có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Điều 8 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

  1. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:
  2. a) Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
  3. b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;”

Như vậy, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở nếu có đủ điều kiện để nhập cảnh vào Việt Nam. Tương tự, khoản 1 Điều 6 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định: “Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không được nhập cảnh vào Việt Nam mà được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở tại Việt Nam thì không được công nhận quyền sở hữu nhà ở”. Theo đó, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị thì được nhập cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

=> Trong trường hợp của bạn, vẫn có khả năng được nhận thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp bạn chứng minh được việc bạn có đủ điều kiện để nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi dựa trên tình huống quý khách cung cấp. 

Để có thể tư vấn cụ thể và chính xác hơn, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TINH HOA VIỆT

Địa chỉ: Số 20, ngõ 718 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0906.060.784

Email: vplstinhhoaviet@gmail.com

Để lại bình luận

Có thể bạn quan tâm

0906060784