Luật dân sự

Tạo mọi điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tạo mọi điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai thực hiện từ năm 2008, là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, cho đến nay tốc độ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất chậm. Do vậy, toàn ngành phải tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia.

Nguồn: báo lao động.

Để lại bình luận

Có thể bạn quan tâm

0906060784